In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Selma Lagerlöfs hem i Landskrona

Selmas hem i Karlskrona

”I de vindsrum vilkas fönster här ovan synes författade Selma Lagerlöf 1888-1890 de kapitel ur Gösta Berlings saga vilka inbringade henne hennes första litterära utmärkelse.”

Texten är författad av Selma Lagerlöf och minner om den tid hon bodde på skolvinden, tidvis tillsammans med sin mamma och faster Lovisa. På dagarna var hon lärarinna på Elementarskolan för flickor en trappa ner och på nätterna satt hon och skrev på Gösta Berlings saga. Och inte sällan hade hon bläck på fingrarna när hon trädde in i skolsalen på morgonen.

Selma Lagerlöf kom till Landskrona hösten 1885 för att tillträda sin första och enda tjänst som lärarinna. 1895 lämnade hon skolan och 1897 lämnade hon Landskrona för gott för att flytta till Falun. Landskrona och vännerna kom dock att fortsatt leva kvar inom henne i hela hennes liv. Dels genom flitig brevväxling och dels genom besök. Under Selma Lagerlöfs år i Landskrona knöt hon nära band till sina kolleger i skolan och bland dem främst Anna Oom. Nära band knöt hon också till den några år äldre bankkamreren Elise Malmros som gav henne ett socialt samvete, vilket kom att bli utgångspunkten för hennes vidare engagemang i sociala frågor.

Det var i Landskrona hon fann sin författarröst. Men också närheten till Köpenhamn kom att bli en viktig ingrediens i hennes utveckling till fullfjädrad författarinna. Det var under ett av hennes besök där som hon sökte upp Georg Brandes, som sedan skrev en lysande recension över Gösta Berlings saga vilket gjorde att boken fick ett eget liv och sedan flög vidare ut i världen. Brandes recension kom den 16 januari 1893 och från Köpenhamn skriver Selma Lagerlöf:

”Nu har jag råkat Brandes och han har skrifvit i Politiken om Gösta Berling. Därmed är nu bokens öde afgjort här i landet till det bästa. Jag märker hur mycket jag stigit på den artikeln. Det är som om jag först nu vore författare. De är ena beskedliga eftersägare alla dessa människor. Brandes är en intressant människa mycket hygglig att tala med, men inte öfverväldigande.”

Inte bara Gösta Berlings saga skrevs på skolvinden. När Antikrists Mirakler kom ut 1897 skrev Selma Lagerlöf till Elise Malmros på själva julafton: ”Tänk att ni nu läst allt det, som skrefs ihop uppe på vindsrummen i höstas. Jag undrar om Ni tyckte så mycket om det att Ni kände Er glada att ha gjordt så mycket till verkets lyckliga tillblifvande.”

Femton år efter att Selma Lagerlöf flyttat från Landskrona kom boken Körkarlen som också hade Landskrona i fokus. Det var fattigdomen, slummen, Frälsningsarmén och den spirande arbetarrörelsen som hon hade upplevt på nära håll i Landskrona som kom att inspirera henne.

Hur stor betydelse Landskrona och hennes tid här hade kan vi bara gissa, men att den hade stor betydelse är alla numera överens om. Som Selma Lagerlöf själv skriver så hade hon ”så många järn i elden” och det är väl det som är mest utmärkande för hennes tid i Landskrona att hon ständigt var full av idéer och tog intensivt intryck av sin omgivning något som senare kom att bearbetas i författarskapet under resten av hennes liv.

Lena Carlsson

Senast uppdaterad 2014-06-16