In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Karin Söderstipendium

Karin Söderpriset, instiftat av sällskapets tidigare ordförande Karin Söder, delades ut mellan åren 2010-2019 till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt har bidragit till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga. Stipendiet på 10 000 kronor delades ut i samband med sällskapets årsmöte.

2010 fick Evamari Tapper, skådepelare i Värmland priset för sina fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk för barn och ungdom.

2011 gick priset till Gunilla Molloy för hennes läromedel kring Selma Lagerlöfs verk.

2012 var pristagaren Björn Söderbäck, skådespelare Västanå teater, för många års fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk.

2013 års pris tilldelades museipedagog Annacari Jadling Ohlsson i Falun för hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar.

2014 tilldelades priset Tuula Dajén, kulturchef i Sunne, för hennes mångåriga och engagerade arbete med berättartävlingen Selmas skrönor. Hon har tillsammans med sina medarbetare lyckats få barn och unga att bli intresserade av Selma Lagerlöf genom att berätta historier, just på det sätt som skedde när Selma själv växte upp på Mårbacka.

2015 års pris går till Ann Boglind och Anna Nordlund, för sitt arbete med Litteraturbankens skola, som ger både lärare och elever idéer och inspiration till att närma sig Selma Lagerlöfs författarskap.

2016 tilldelades stipendiet Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för lärarnas och elevernas arbete med Lagerlöfs texter. Deras sätt att gå i dialog med texterna kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.

2017 tilldelades stipendiet journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven på förlaget Lind & Co. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga.

2018 tilldelades stipendiet Unga Västanå. Detta för teaterns arbete med kurser och föreställningar för barn och ungdomar med fokus på berättande, folklig dans och musik i Selma Lagerlöfs anda. Genom sin verksamhet i Sunne och samarbeten med andra kommuner i Värmland, inte minst i skolsammanhang, levandegör och aktualiserar Unga Västanå den värmländska berättartraditionen för en yngre publik. Därigenom håller de traditionen levande, och skapar en grogrund för framtida berättelser.

Karin Söderstipendiet 2019 tilldelades författarna Annelie Drewsen och Cilla Dalén för den lättlästa biografin Selma Lagerlöf - Ett liv, skriven på lättläst svenska och utgiven av Vilja förlag. Genom biografin görs information om Selma Lagerlöfs liv och verk tillgänglig för en bred målgrupp som inkluderar såväl den ovana läsaren som den med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk. Detta tjänar till att öppna dörrarna för en vidare bekantskap med inte bara Lagerlöf och hennes författarskap, utan också språket och läsandet som sådant.

Senast uppdaterad 2016-03-04