In English In French Auf Deutsch
leftcorner

BLI MEDLEM!

Välkommen att bli medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet! Som medlem erhåller du fritt, eller till förmånligt pris, sällskapets bokutgåvor och information om planerade aktiviteter.

Sällskapets årsmöten hålls vanligtvis i Sunne - i Västanå Teaters lada i Rottneros- i samband med Kulturveckan. De åtföljs av arrangemang med föredrag eller seminarier; ibland ordnas även exkursioner.

Enskild medlem: 250:-
Familjemedlemskap: 300:-
Ständigt medlemsskap 3750:-

Betala först in medlemsavgiften direkt på Bankgiro 5722-1269, eller genom Swish till numret 123 441 70 36.
Skriv sedan in dina kontaktuppgifter på vidstående formulär och skicka det.


Årets medlemsbok kommer att skickas till dig efter mottagande av medlemsavgift.
Vid betalning från utlandet gäller att avsändaren betalar samtliga avgifter även mottagarens.

IBANnr: SE9780000833600130583198
Bankens namn: Fryksdalens Sparbank
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS

Medlemsskap i Selma Lagerlöf-sällskapet är utmärkt att ge som gåva t.ex. vid födelsedag, examen eller i julklapp.

Mina kontaktuppgifter

Organisation:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Land:
E-post:
Telefonnummer:
Typ: Personlig medlem
Familjemedlemskap
Ständig medlem
 

Avtal

Hur vi använder personuppgifter på Selma Lagerlöf-sällskapet
När du ingår avtal om medlemskap i Selma Lagerlöf-sällskapet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter.

Selma Lagerlöf-sällskapet ansvarar för den information du lämnar när du registrerar dig som medlem. Den information du lämnar om dig när du registrerar dig som medlem, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer, används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Uppgifterna används bland annat för att sköta den löpande administrationen rörande våra medlemmar, utskick av information samt för att kunna göra övriga utskick vilket utgör ett led i Selma Lagerlöf-sällskapets verksamhet. Vi kommer inte att överföra adressuppgifter till tredje part, med undantag för de som har fått i uppdrag att ansvara för utskick och dylikt. Dessa partners kommer inte att föra dina personuppgifter vidare.

Vi lagrar dina personuppgifter säkert och har rutiner för vem eller vilka som har tillgång till vårt medlemsregister.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet (förflyttning av uppgifter till annan förening exempelvis). Du kan ha även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.selmalagerlof.org.

Personuppgiftsansvarig är Selma Lagerlöf-sällskapet,
organisations-nummer 874000-4877,
adress; Box 45, 686 21 Sunne.
dataskyddsombud@selmalagerlof.org
Senast uppdaterad 2018-08-21