In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Ny litteratur om Selma Lagerlöf

Här presenteras böcker och artiklar om Selma Lagerlöfs författarskap från 2020 till augusti 2022. Det som tas upp är sådant som finns i Kungliga bibliotekets katalog Libris. Nytt där är att en del poster är försedda med förklaringar som tas med här. Om någon har information om annat som utkommit är vi tacksamma om ni meddelar sällskapet så förteckningen kan bli fullständig.

  Ahlbom, Lars & Anna Nordlund 2020, Sprängstoff och episk urkraft. Sven Delblancs texter om Selma Lagerlöf. Debatten, komparationer . Stockholm: Carlssons

  Bergenmar, Jenny & Maria Karlsson 2022, Lagerlöfs läsare. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf. Göteborg: Makadam

  Brandby-Cöster, Margareta 2020, Selma Lagerlöfs berättelser i förkunnelsen . Stockholm: BoD

  Dahlberg, Urban 2021, På tu man hand. En körsvit om Selma Lagerlöf. 11 dikter av Selma Lagerlöf tonsatta för blandad kör / musik och text. Danderyd: Notfabriken

  Danius, Sara 2020, Sidenkatedralen och andra texter. Stockholm: Albert Bonniers förlag

  Edsgård, Margareta 2021, Skrädmjöl. Det värmländska mjölet. Karlstad: Votum

  Gör som Selma Lagerlöf gjorde – börja varje ny dag med en skål nyttig skrädmjölsvälling! Allt som är värt att veta om skrädmjöl ­ hur man rostar och mal det, näringsvärde och historia. Möt mjölnare från förr och nu, havreodlare och nävgrötskokerskor, som alla brinner för att bevara det kulturarv som skrädmjölet bär.

  Gislén, Ylva & Johan Widén 2021, Efter Jerusalem. Eslöv: Bråå press

  Under flera år har paret Gislén rest i spåren av Selma Lagerlöfs roman Jerusalem samt hennes och Sophie Elkans resa i Mellanöstern vid förra sekelskiftet. De frågor relationen mellan dåtid och nutid, mellan Dalarna och Jerusalem/Västbanken, väckte har resulterat i flera parallella serier av lyriska texter och målningar. Boken rymmer även essäer av Ingrid Elam samt Sophie Tottie.

  Gynnemo, Lena 2022, I Gösta Berlings fotspår. Karlstad: Votum

  Hansson, Maria 2021, Osynliga band. Folktro som medel för social kritik i Victoria Benedictssons, Anne Charlotte Lefflers och Selma Lagerlöfs författarskap. Göteborg: Makadam

  Henningsson, Börje 2021, ”Selma Lagerlöf och den kvinnliga rösträttsföreningen i Falun”, s. 79–99 i Bergslagshistoria 2021(33)

  Hjalmarsson Engelke, Marie 2022, Skriv så ofta du kan! En biografi över Sophie Elkans liv och författarskap. Göteborg: A-Script förlag

  Holmgren Troy, Maria & Sofia Wijkmark 2020, “Two Nordic Gothic icons: Hans Christian Andersen and Selma Lagerlöf“ s. 29-46 i: Holmgren Troy, Maria m.fl. red. Nordic Gothic. Manchester: Manchester University Press

  Kära Selma! Litteraturpristagarnas tacktal 1984–2021. Förord Bengt Berg. Torsby: Heidruns förlag

  Lagerlöf, Selma 2021, Sankta Annas kloster. Drama i två akter utgiven med kommentarer av Ulla-Britta Lagerroth & Lisbeth Stenberg. Malmö: Ellerströms

  Lindblom, Louise 2022, Ellen Key & Selma Lagerlöf. Breven. Stockholm: Blue Publishing

  Lindén, Claudia 2021, ”Vålnaden som modernitet i Stillers och Sjöströms filmatiseringar av Selma Lagerlöf”, s. 67–85 i: Blick, rörelse, röst, festskrift till Cecilia Sjöholm, red. Rebecka Katz Thor & Erik Wallrup. Huddinge: Södertörns högskola

  Løvaas, Kari 2022, Skapelsens sukk og klage. Et bestiarium. Oslo: Kolon forlag.

  Dette bokessayet tar form som et bestiarium hvor forfatteren reflekterer rundt menneskets natur. Mennesket fremstilles som både mer forhøyet og mer primitive enn jordens andre skapninger, og essayet inkluderer både mytiske og littærere dyr og skikkelser. Den første delen finner sted i det samme landskapet hvor Selma Lagerlöf diktet frem keiseren av Portugalia. Denne narrekongen blir en av flere veivisere mot en utopisk verden.

  Marmus, Roger 2020,”Le Nord sonore. Les paysages sonores dans Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf ”, s. 183–200 i De la nordicité au boréalisme. Reims: Épure, éditions et presses universitaires de Reims,

  Melberg, Enel 2020, Paradisfågelns flykt. Roman om Selma Lagerlöf. Umeå: Mandatus

  Nordlund, Anna & Bengt Wanseliu 2022, Selma Lagerlöf. Nowoczesna Szwedka , przekład z języka szwedzkiego Justyna Czechowska: Warszawa : Osnova

  Översättning till polska av biografin Sveriges modernaste kvinna från 2018

  Palm, Anna-Karin 2020, Jag vill sätta världen i rörelse. En biografi över Selma Lagerlöf.

  Stockholm: Albert Bonniers förlag

  Roxman, Karin 2020, Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet. Stockholm: Bokverket

  Sandström, Birgitta 2021, Kvinnors rösträttskamp i Dalarna 1905–1921. Falun: Kulturpoolen

  Stenberg, Lisbeth 2021, ”Kärlek och svartsjuka – relationen mellan Selma Lagerlöf och Sophie Elkan”, s. 133–151 i Lagerlöf, Selma, Sankta Annas kloster. Drama i två akter utgiven med kommentarer av Ulla-Britta Lagerroth & Lisbeth Stenberg. Malmö: Ellerströms

  Ulfgard, Maria 2022, Nils Holgersson tur & retur. Barnens brev till Selma Lagerlöf. Göteborg: Makadam. Serie: Svenska barnboksinstitutets skriftserie

  Wijkmark, Sofia 2020, ”Att skriva sig hem. Selma Lagerlöf och Värmland”, s. 205–235 i Värmlands museum. Karlstad: Värmlands museum.

  Zandhers, Nils & Sven Kollberg 2021, Selma Lagerlöf i Kungälv. Kungälv: Föreningen Gamla Kungälv. Serie: Årsskrift / Föreningen Gamla Kungälv

  Ysander, Lars 2021, Böckerna tar plats. En boksamlare och hans böcker. Från Fredrika Bremer till Selma Lagerlöf. Korta biografier och textutdrag sedda genom boksamlarens läsglasögon. Del II. Varberg: CAL-förlaget

"Men det är så, fastän denna stackars vandrerska inte visste det, att själen är den evige hungraren. Av flärd och lek kan han inte leva. Får han inte annan näring, ska han som ett vilt djur sönderslita först andra och till sist sig själv.
Detta är sagans mening."
Ur Gösta Berlings saga
Senast uppdaterad 2022-09-26