In English In French Auf Deutsch
leftcorner

DELS

Selma Lagerlöf-sällskapet är medlem i De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS). Gå gärna in på DELS hemsida www.dels.nu för mera information, där du bland annat kan boka en prenumeration av Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidskrift.
Senast uppdaterad 2014-06-16