In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Nya publikationer med anknytning till Selma Lagerlöf
och Mårbacka

Enel Melberg: Paradisfågelns flykt - roman om Selma Lagerlöf
Från bokens baksidestext: 

Den åldrande Selma Lagerlöf ligger och funderar över sitt liv, sina framgångar och tillkortakommanden, böcker, resor och kärlekar. Hon känner av sina krämpor och alla krav ställda på henne, hon vill skriva, men inspirationens fåglar vill inte komma.

Samtidigt, i nutid, försöker den nästan jämnåriga författaren tänka sig in i allt detta. Hon har flyttat till Värmland och funnit att landskapet överskuggas av denna imposanta gestalt, hon försöker komma bakom bilden av "damen i storhatten" och hitta människan; göra det som alla författare gör: leva sig in i gestalten. 

Mandatus, 2020.
Monica Hilding: Falun - Shanghai T/R
Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst. Detta är en nyutkommen bok utgiven på Mårbacka förlag. Ivar Ahlgren var tjugosju år gammal när han 1921 gav sig iväg till Shanghai för att söka lyckan. Han anställdes vid kinesiska tullen. Hemma i Falun bodde hans föräldrar Johan och Gerda, Selma Lagerlöfs syster. Under 30 år skrev de till varandra nästan en gång i månaden. Korrespondensen mellan mor och son omfattar drygt 700 brev. Ivars dotter, Monica Hilding, har förvandlat denna brevväxling till en unik och mycket intressant berättelse Falun - Shanghai t/r
Matts Nilsson: ALMA PÅ MÅRBACKA - Selma Lagerlöfs husjungfru 1925-1931
Det är Matts Nilsson, som skrivit en bok om sin mamma Alma, som var husjungfru på Mårbacka under andra delen av 1920-talet. Boken berättar om vardagslivet och viktiga händelser på Mårbacka under denna tid betraktade med egna Almas ögon. Votum & Gullers förlag, 2014.
Lena Carlsson: Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka
Från att ha varit rivningshotat står nu arbetarbostaden på Mårbacka i full glans. Att detta har varit möjligt beror på Hilding Bergqvist som varit den drivande eldsjälen i projektet. Boken berättar hur Selma Lagerlöf tog med sig sitt sociala samvete från Landskrona till Mårbacka där hon omsatte sina idéer i verkligheten. Mårbacka förlag 2014
Gunnel Lindberg Jung: Selma Lagerlöf: berättelser som berör I & II
Gunnel Lindberg Jung sammanfattar berättelser ur Lagerlöfs novellsamlingar, vilka ackompanjeras av bilder på blommor från Mårbacka. Gretchen förlag, 2016/2o17. Kontakt: se.gretchen@gmail.com
"Men det är så, fastän denna stackars vandrerska inte visste det, att själen är den evige hungraren. Av flärd och lek kan han inte leva. Får han inte annan näring, ska han som ett vilt djur sönderslita först andra och till sist sig själv.
Detta är sagans mening."
Ur Gösta Berlings saga
Senast uppdaterad 2022-09-26