In English In French Auf Deutsch
leftcorner

BOKA ETT FÖREDRAG!

För att boka föreläsare skickar du oss ett e-postbrev, se "Kontakta oss". Sällskapets sekreterare vidarebefordrar sedan din förfrågan till berörd föreläsare. Föreläsare ersätts enligt överenskommelse.

Föredrag som erbjuds i Selma Lagerlöf-sällskapets regi

Jenny Bergenmar, fil. dr i litteraturvetenskap, verksam som forskare.
 • Läsarnas Selma Lagerlöf - om allmänhetens brev till Selma Lagerlöf
 • Den politiska Selma Lagerlöf
 • Religiösa läsningar av Selma Lagerlöfs författarskap
 • Selma Lagerlöfs texter i ett utbildningshistoriskt perspektiv
Per-Ola Björklund, författare, kulturarbetare (Falun med omnejd)
 • Selma Lagerlöf, produktioner på scenen och på filmduken.
 • Selma Lagerlöfs Jerusalem - bakgrund, tillkomst, mottagande.
Margareta Brandby-Cöster, Präst, arbetar med teologiska frågor i Karlstads stift, fil.lic. och teol. dr. Har skrivit en avhandling om Lagerlöf.
 • Läkedom, list och ledarskap - Om det kvinnligas roll i Selma Lagerlöfs liv och berättande.
 • Varför får så mycken sorg gå ostörd - Tankar utifrån Gösta Berlings saga
 • Fantasi och livsmod i Selma Lagerlöfs berättande
 • Med lodlina till verkligheten - Luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap
 • Martin Luther - en av Selma Lagerlöfs kavaljerer? - Om tillit, tro och tjänst i Selma Lagerlöfs berättande
 • Fantasins jättebin i verklighetens kupa - om Selma Lagerlöfs berättande
 • Värstingresa - livsresa - Om Nils Holgerssons underbara resa
Lena Carlsson, fil. mag., Landskrona
 • Körkarlen i Landskronamiljö
 • Selma Lagerlöf och la douce France. Ett sökande efter Selma i Frankrike av en som farit vill
 • Selma Lagerlöf och Sophie Elkan ”två ensamma fruntimmer” på resa med kamera.
 • Selma lagerlöf och Landskrona - brevväxlingen med väninnorna i Landskrona.
Monica Hilding, fil.mag, barnbarn till Selma Lagerlöfs syster Gerda, Karlstad
 • Falun - Shanghai t/r. Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst
 • Barn i Selmas hus
Annacari Jadling-Ohlsson, museipedagog på Dalarnas museum, och
Örjan Hamrin, fd. museilektor, Dalarnas museum
 • Förd av en god stjärna- Selma Lagerlöf och Falun
 • Selma och Carl - om vänskapen mellan Selma Lagerlöf och Carl Larsson. Örjan Hamrin berättar, Annacari Jadling-Ohlsson läser ur breven
 • Liten kan bli stor och stark. Fritt berättande ur Selma Lagerlöfs diktning för barn från sex år - (Annacari Jadling-Ohlsson)
För vidare aktiviteter i Falun: Se www.dalarnasmuseum.se

Barbro Järliden, f.d. museilektor (Karlstad)
 • Sagodrottningen och den sorgsne skrattarn- Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding på porträtten
 • Ett möte och nio därtill - Om Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding
Maria Karlsson, fil dr, litteraturforskare, Uppsala/Stockholm
 • Selma Lagerlöf och filmen
 • Selma Lagerlöf o berättartekniken
 • Lagerlöf och melodramen - anknytning till teater, film berättande
 • Selma Lagerlöf och breven från läsarna
Ann-Sofi Ljung Svensson, fil dr, Lund.
 • Selma Lagerlöf och Tyskland
Anna Nordlund, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Uppsala
 • Läs Lagerlöf i skolan! En presentation av litteraturbankens skola
 • Selma Lagerlöf och första världskriget
 • Sveriges ädla dotter får Nobelpriset - nomineringar, rykten och taktiska överväganden
 • Mårbackasviten - Selma Lagerlöfs förnyelse av barndomsskildringen i svensk litteratur
 • Så förändrade Selma Lagerlöf skolan, svenskan och Sverige (om Nils Holgerssons underbara resa)
 • Geniet och sagoberätterskan - om Strindberg och Lagerlöf i svenska litteraturhistorier
 • Om Selma Lagerlöf i svensk litteraturhistorieskrivning (utifrån min doktorsavhandling Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien
Susanne Nyman, tidigare ordförande i sällskapet, Stockholm
 • Tillblivelsen av Nils Holgerssons underbara resa. - Om Lagerlöfs pedagogiska uppdrag i en tid av förändring.
Lisbeth Stenberg, fil.dr., bibliotekarie (Göteborg/Stockholm)
 • Selma Lagerlöf som ikon för den svenska och internationella kvinnorörelsen
 • Selma Lagerlöf och det svenska folkhemmet - Om idéarvet från den tidiga kvinnorörelsen, Jerusalem och Nils Holgerssons underbara resa
 • Selma Lagerlöfs okända ungdomsdikter
 • Selma Lagerlöf och kvinnorna - vänskap och kärlek
Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet
 • Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. De två reskamraterna
 • Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Samarbete och rivalitet - om författarskapets svårigheter
 • Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Kärlek med komplikationer
 • Selma Lagerlöf och Sophie Elkan
Sofia Wijkmark, fil dr , litteraturforskare, Karlstad
 • Det gotiska i Selma Lagerlöfs författarskap
 • ”Värmländsk naturskönhet”: Selma Lagerlöf ur regionalt perspektiv
 • Selma Lagerlöfs novellistik
 • Selma Lagerlöf och sekelskiftet
Senast uppdaterad 2016-03-04