In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium

Stipendiet skall delas ut till den eller de som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid. Stipendiaten/stipendiaterna skall utses av en särskild nämnd, utsedd av Selma Lagerlöf-sällskapets styrelse.

Senast uppdaterad 2021-04-19