In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium

Lars Wingefors, samlare, entreprenör och bolagsbyggare med rötter i Selma Lagerlöfs hembygd, Östra Ämtervik, instiftade år 2021 ett nytt årligt stipendium à 25000 kronor inom Selma Lagerlöf-sällskapets ramar.

Lars Wingefors har skänkt 250 000 kronor till Selma Lagerlöf-sällskapet, som årligen under tio år kommer att utbetala ett stipendium på 25 000 kronor med start 2021. Det kommer att delas ut i samband med sällskapets årsmöte i Sunne, då också juryns motivering tillkännages.

Lyssna också på ett samtal om stipendiet på Selma Lagerlöf-podden.

Stipendiet skall delas ut till den eller de som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid. För att söka stipendiet, skicka en ansökan till Selma Lagerlöf-sällskapet genom detta kontaktformulär. Beskriv i din ansökan ditt projekt, kopplingen till Selma Lagerlöf och varför du söker stipendiet. Sista datum för ansökan till årets stipendium är 31 maj.

Senast uppdaterad 2022-09-26