In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Ansök om Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, 2024

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium på 25000 kronor delas varje år ut till en person eller grupp som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid.

För att söka årets stipendiet, skicka en ansökan till Selma Lagerlöf-sällskapet genom vårt kontaktformulär. Beskriv i din ansökan ditt projekt, kopplingen till Selma Lagerlöf och varför du söker stipendiet. Sista datum för ansökan till årets stipendium är 31 maj.
Mer om stipendiet går att läsa här.

Selma Lagerlöf-symposium i Kraków 16–17 maj 2024

Selma Lagerlöf i Polen och Ukraina – forskning, undervisningoch översättning

Selma Lagerlöf-sällskapet arrangerar tillsammans med Jagellonska universitetet ett symposium där forskare, översättare och studenter i svenska från Polen och Ukraina inbjudits. Se programmet här.

Syftet är att stärka Lagerlöfs författarskap i Polen och Ukraina och att stimulera till nya översättningar. Studenter har inbjudits att lämna in en översättning aven text av Lagerlöf. Efter bedömning som nu pågår erbjuds tio från vardera land att delta i symposiet och under en workshop arbeta vidare med sinaöversättningar. Symposiet har ekonomiskt stöd från Svenska Akademienoch Kung. Patriotiska Sällskapet.

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium 2021 utdelades till den polska konstnären Marta Bogdanska för utställningsprojektet ”Love that dare not speak its name”.Den utställningen kommer att visas i Krakow under en månad i galleriet i Kulturpalatset, Bunkier Sztuki / Pa?ac Potockich, Rynek G?ówny 20. Utställningen öppnas med ett offentligt arrangemang den 16 maj. För utställningen finns stöd från Barbro Osher Pro Suecia Fondation.

Att intresset för Lagerlöf finns vet vi redan. År 2022 utkom en översättning till polska av Justyna Czechowska, mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium 2023,  av Anna Nordlunds Lagerlöfbiografi Sveriges modernaste kvinna. Några nya översättningar av Selma Lagerlöfs verk finns redan både på polska och ukrainska och vi hoppas fler ska tillkomma.

Årsmötet på berättarladan i Sunne, den 6 augusti 2023

Den 6 augusti 2023 samlades ett 80-tal av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar för årsmöte på Berättarladan i Sunne.

Mötet inleddes med att ordförande Eva Eriksson hälsade alla välkomna och läste kapitlet "Drömmen" ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Sedan följde de formella årsmötesförhandlingarna där Kerstin Larsson och Britt Wendling agerade mötesordförande respektive -sekreterare. Efteråt framförde Björn Söderbäck en föreställning om samiska myter under titeln "Selma och Sapmi".

Efter en bensträckare presenterades årets mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets två stipendier. Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom går till Kristina Lindström och Ulrika Nulty för deras arbete med programserien Förstå genom Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium till den polska översättaren Justyna Czechowska som bidrog med ett videoinspelat tacktal.

Därefter presenterades sällskapets framtida planer, inte minst för ett symposium vid det Jagellonska universitetet i Krakow med titeln "Selma Lagerlöf i Polen och Ukraina – forskning, undervisning och översättning".

Efter lunch samlades sällskapet för att lyssna på Leif Stinnerbom tala om årets föreställning på Västanå teater, Solens dotter, följt av själva föreställningen som avslutade årsmötet.

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, 2023

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, instiftat av Lena Carlsson, delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för barn och unga i Selma Lagerlöfs anda. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut i Landskrona i slutet av augusti, den tid på året då Lagerlöf själv anlände till staden för att arbeta som lärarinna på Elementarläroverket för flickor, och stipendiaten väljs ut av en jurygrupp.

Mottagarna av priset blev 2023 Kristina Lindström och Ulrika Nulty med följande motivering:

”Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom 2023 är Kristina Lindström och Ulrika Nulty för deras arbete med Förstå genom Selma Lagerlöf, en programserie för utbildningsradion som riktar sig till gymnasiet. Med Selma Lagerlöf som utgångspunkt beskrivs de stora förändringarna runt sekelskiftet 1900 och vad dessa har betytt för människor, kulturen och samhället i då- och nutid.

Förstå genom Selma Lagerlöf ger inte bara en mångfacetterad bild av Lagerlöf och hennes tid, utan också av hennes fortsatta aktualitet. I serien skriver Lagerlöf in sig i den gotiska skräcktraditionen, reser ut i världen och blir en viktig del av filmhistorien. Temana är väl valda ur historiska och samtida perspektiv, liksom ur ett ungdomsperspektiv. Vidare är serien skickligt skriven och producerad, där nyproducerat material och källmaterial kombineras på ett konstnärligt och intresseväckande sätt.”

Priset delades ut söndagen den 27/8, kl. 11.00, vid Jonas Högströms Selma Lagerlöf-staty på strandpromenaden i Landskrona.

¨Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, 2023Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium 2023 är den polska översättaren Justyna Czechowska, vilket offentliggjordes på årsmötet den 6 augusti. Motiveringen lyder:
"Selma Lagerlöf-stipendiet 2023 går till den internationellt prisbelönta översättaren Justyna Czechowska vars värdefulla arbete kommer att ha en långsiktig och betydelsefull inverkan på spridningen av Lagerlöfs författarskap till polsktalande läsare.

Selma Lagerlöfs förmåga att beröra läsare och förmedla djupa mänskliga insikter är tidlös och dessa översättningar kommer att ge nya generationer möjlighet att upptäcka och uppskatta Lagerlöfs verk på sitt modersmål. På så vis förs hennes litterära arv vidare, kanske skapas rentav en bro mellan två kulturer."

Nämnden för stipendiet, instiftat av entreprenören Lars Wingefors, består av affärsutvecklare Anette Rhudin, fd bokförläggare Bia Sigge, musikproducent och kreatör Pontus De Wolfe, kulturansvarig på Wingefors AB Daniel Engh och Selma Lagerlöf-sällskapets representant Jakob Olsson.

***

In English:The recipient of the Selma Lagerlöf Society´s Award for 2023 is the Polish translator Justyna Czechowska. Her valuable work, as an internationally acclaimed translator, will have a long-lasting and significant impact on the spread of Lagerlöf´s literary legacy to Polish-speaking readers.

Selma Lagerlöf´s ability to touch readers´ hearts and convey profound human insights is timeless, and these translations will provide new generations with the opportunity to discover and appreciate Lagerlöfs works in their native language. In this way, her literary heritage is carried forward, perhaps even bridging the gap between two cultures.

The scholarship committee, founded by entrepreneur Lars Wingefors, consists of business developer Anette Rhudin, former senior editor Bia Sigge, music producer and creator Pontus De Wolfe, cultural manager at Wingefors AB Daniel Engh, and Jakob Olsson, representative of the Selma Lagerlöf Society.

***

Foto: Autorzy Ksiazek w Obiektywie

Selma Lagerlöf-podden, avsnitt 15: Hilding Bergqvist

Lyssna till avsnittet här: https://rss.com/podcasts/selmalagerlof/748407/


Om avsnittet:

Möt Hilding Bergqvist, en gång ett arbetarbarn på Mårbacka. Hilding berättar om sin barndom, om mötena med Selma Lagerlöf och om de magiska jularna på gården. Hilding beskriver också hur han var med och räddade arbetarbostad på Mårbacka, som idag visas upp för besökarna. En bok om Hildings barndomsjular kom ut hösten 2022. Den heterJul på Mårbacka och hur den blev till får ni också veta.


Producerat av: Selma Lagerlöf-sällskapet

Medverkande: Susanne Nyman (intervjuare) och Hilding Bergqvist (gäst)

Redigering: Jakob Olsson

Musik: Johan Olsson

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu börjat med mailutskick!

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu, efter att ha diskuterat det i flera år, gjort ett första försök med mailutskick! Det första mailet gick ut till medlemmar i Värmland, där vi har ett 50-tal mailadresser.

Vill du som medlem kunna få sådana utskick, men inte anmält någon mailadress (när du blev medlem, exempelvis), skicka då in den genom kontaktformuläret här på hemsidan.
Senast uppdaterad 2024-03-22