In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

"Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf"

Läs här om den nya, tyska tv-dokumentären "Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf" i regi av André Schäfer, med premiär den 19/12 (tysk text): https://www.wunschliste.de/spielfilm/die-wunderbare-reise-der-selma-lagerloef 

Årsmötet på Ulvsby herrgård, Sunne, den 15 augusti 2020

Drygt trettio av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar samlades för årsmöte på Ulvsby herrgård den 15 augusti 2020. Mötet var anpassat efter den rådande situationen på flera sätt; dels genom säkerhetsåtgärder på plats, men också genom att flera av deltagarna var med digitalt.

Mötet inleddes med att ordförande Eva Eriksson hälsade alla välkomna till detta speciella årsmöte. Därefter tog Björn Söderbäck vid och framförde scener ur den lagerlöfska myllan. Lagerlöfs berättelser och teatern blev således högst närvarande på mötet - även om Västanå teaters uppsättning av Körkarlen, som annars hade varit en del av programmet, har flyttats fram till nästa år.

Efter en paus inleddes de formella årsmötesförhandlingarna med att deltagarna godkände föredragningslistan och att Susanne Nyman och Britt Wendling valdes till mötesordförande respektive -sekreterare.

Årsmötet avslutades sedan med lunch.

Se nyligen digitaliserade bilder i sommar!

Kungliga biblioteket digitaliserar mer och mer av sina samlingar. Nu går det att hitta bilder som man tidigare varit tvungen att gå till Lagerlöf-samlingen för att hitta. Passa på att se bilder av Selma Lagerlöf själv och även av släkt och vänner och olika miljöer.

De som är upphovsrättsligt fria finns tillgängliga via Selma Lagerlöf-samlingens post i webbkatalogen ARKEN.

Det går även att gå in i KB:s katalog Libris och söka på: Selma Lagerlöf + 2020 för att se nya poster.

Mer info om bilderna i KB finns i bifogade information som vi fått från Anne-Charlotte Knochenhaur på KB.


Om Selma Lagerlöf och folkhälsan

Claire Thomson har nyligen skrivit ett högst aktuellt blogginlägg om Selma Lagerlöf och folkhälsan för Norvik Press med titeln "Lagerlöf and public health education". Texten kan läsas här

Legendefortælleren

Selma Lagerlöfs verk finner hela tiden nya språkdräkter och nu har Kristuslegender kommit i en ny, dansk översättning under titeln Legendefortælleren (utgiven av Kahrius förlag). För översättning och kommentarer till texterna står Nanna Drejer, och boken är illustrerad av Andi Li.

Sverige i Jerusalem: Dröm och verklighet

Selma Lagerlöfs relation till Jerusalem – genom resandet, romanerna och det politiska engagemanget – har berörts i flera av sällskapets senaste årsböcker. I Karin Roxmans nya bok Sverige i Jerusalem: Dröm och verklighetsätts denna relation in i ett vidare sammanhang. Roxman var Sveriges generalkonsul i staden och skriver här om såväl Sveriges närvaro i Jerusalem som Jerusalems närvaro i Sverige. Och även om Lagerlöf bara är en del av dessa båda sammanhang är hon en ständigt återkommande gestalt i boken. Hon är en av de svenskar som tidigt gör den strapatsfyllda resan till staden, en av de som skildrar den genom sitt skrivande och en av de som engagerar sig för den hemifrån Sverige. Det är en läsvärd bok som, liksom mycket av det som har skrivits om Lagerlöf under de senaste åren, uppmärksammar hennes aktiva deltagande i sin tids skeenden.

För den som är intresserad av boken erbjuder förlaget ett signerat exemplar till reducerat pris genom Selma Lagerlöf-sällskapet. Genom att beställa boken från förlagets hemsida (www.bokverket.com/jerusalem) och ange ”Selma Lagerlöf-sällskapet” i rutan för upplysningar kostar det 220 kr plus porto i stället för ca 300 kr i nätbokhandeln.

Anne-Marie Lissel in memoriam

Selma Lagerlöf-sällskapet sörjer Anne-Marie Lissel, avliden den 22 december 2019. Lisell arbetade som sekreterare hos Selma Lagerlöf, vilket hon berättade om i en intervju med Sällskapets tidigare ordförande Susanne Nyman 2018.

Hela intervjun finner du här.

Hur vi använder personuppgifter på Selma Lagerlöf-sällskapet

När du ingår avtal om medlemskap i Selma Lagerlöf-sällskapet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter.

Selma Lagerlöf-sällskapet ansvarar för den information du lämnar när du registrerar dig som medlem. Den information du lämnar om dig när du registrerar dig som medlem, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer, används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Uppgifterna används bland annat för att sköta den löpande administrationen rörande våra medlemmar, utskick av information samt för att kunna göra övriga utskick vilket utgör ett led i Selma Lagerlöf-sällskapets verksamhet. Vi kommer inte att överföra adressuppgifter till tredje part, med undantag för de som har fått i uppdrag att ansvara för utskick och dylikt. Dessa partners kommer inte att föra dina personuppgifter vidare.

Vi lagrar dina personuppgifter säkert och har rutiner för vem eller vilka som har tillgång till vårt medlemsregister.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet (förflyttning av uppgifter till annan förening exempelvis). Du kan ha även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.selmalagerlof.org.

Personuppgiftsansvarig är Selma Lagerlöf-sällskapet,
organisations-nummer 874000-4877,
adress; Box 45, 686 21 Sunne.
dataskyddsombud@selmalagerlof.org

Ge bort ett medlemsskap

Vi har nu tagit fram ytterligare ett gåvoblad för den som önskar att ge bort ett medlemskap i gåva! Detta kan man, liksom våra andra gåvoblad, få genom att kontakta oss.

Gåvoblad

Till den som önskar att, som gratulations- eller minnesgåva, stödja Selma Lagerlöf-sällskapets arbete har vi nu tagit fram digitala gåvoblad. Dessa kan man få genom att kontakta oss.Sällskapet finns nu på Facebook

Selma Lagerlöf-sällskapet finns nu på Facebook! Gå gärna in, tryck på gilla-knappen och skriv en kommentar.

Skicka in din e-postadress

Sällskapet vill gärna ha medlemmarnas e-postadresser. Det skulle underlätta mycket att vid behov snabbt kunna komma i kontakt med våra medlemmar vid t.ex. vid eventuell ändring av programpunkt eller information om ny aktivitet. Att kunna kommunicera via e-post innebär också en besparing genom att sällskapet inte får några portokostnader. Gör så här: Gå in på hemsidan under "Kontakta oss" och fyll i uppgifterna. Under meddelande skriver du din e-postadress samt ditt namn. Skicka meddelandet. Tack på förhand för din medverkan.

Karin Söderstipendium

Karin Söderpriset delades ut mellan åren 2010-2019 till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt har bidragit till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga.

2010 fick Evamari Tapper, skådepelare i Värmland priset för sina fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk för barn och ungdom.

2011 gick priset till Gunilla Molloy för hennes läromedel kring Selma Lagerlöfs verk.

2012 var pristagaren Björn Söderbäck, skådespelare Västanå teater, för många års fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk.

2013 års pris tilldelades museipedagog Annacari Jadling Ohlsson i Falun för hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar.

2014 tilldelades priset Tuula Dajén, kulturchef i Sunne, för hennes mångåriga och engagerade arbete med berättartävlingen Selmas skrönor. Hon har tillsammans med sina medarbetare lyckats få barn och unga att bli intresserade av Selma Lagerlöf genom att berätta historier, just på det sätt som skedde när Selma själv växte upp på Mårbacka.

2015 års pris går till Ann Boglind och Anna Nordlund, för sitt arbete med Litteraturbankens skola, som ger både lärare och elever idéer och inspiration till att närma sig Selma Lagerlöfs författarskap.

2016 tilldelades stipendiet Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för lärarnas och elevernas arbete med Lagerlöfs texter. Deras sätt att gå i dialog med texterna kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.

2017 tilldelades stipendiet journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven på förlaget Lind & Co. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga.

2018 tilldelades stipendiet Unga Västanå. Detta för teaterns arbete med kurser och föreställningar för barn och ungdomar med fokus på berättande, folklig dans och musik i Selma Lagerlöfs anda. Genom sin verksamhet i Sunne och samarbeten med andra kommuner i Värmland, inte minst i skolsammanhang, levandegör och aktualiserar Unga Västanå den värmländska berättartraditionen för en yngre publik. Därigenom håller de traditionen levande, och skapar en grogrund för framtida berättelser.

Karin Söderstipendiet 2019 tilldelades författarna Annelie Drewsen och Cilla Dalén för den lättlästa biografinSelma Lagerlöf – Ett liv, skriven på lättläst svenska och utgiven av Vilja förlag. Genom biografin görs information om Selma Lagerlöfs liv och verk tillgänglig för en bred målgrupp som inkluderar såväl den ovana läsaren som den med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk. Detta tjänar till att öppna dörrarna för en vidare bekantskap med inte bara Lagerlöf och hennes författarskap, utan också språket och läsandet som sådant.

Minnen av Selma Lagerlöf

Projektet Minnen av Selma Lagerlöf, som leds av Jenny Bergenmar (Göteborgs universitet) och Maria Karlsson (Uppsala universitet), efterlyser Lagerlöfs brev till allmänheten. Syftet med projektet är att skapa en digital utställning där alla kan ta del av Lagerlöfs svar till dem som skrev till henne.

På projektets webbsida kan man skicka in bilder av brev från Selma Lagerlöf. På projektets facebook-sida efterlyses också andra minnen av Selma, såsom vykort, foton, teckningar, souvenirer och berättelser.

Mårbacka

För att läsa om vad som händer på Mårbacka, klicka här!

Prenumerera på Parnass!

Tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidskrift, har en kärv ekonomisk situation. Fler prenumeranter behövs till denna högintressanta tidskrift.

Gå in påwww.dels.nu, så finner du en länk till Parnass med information angående prenumeration!

Senast uppdaterad 2020-11-25