In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Årsmötet 2024

Vi fram emot Årsmötet 2024, lördagen den 10 augusti i Berättarladan i Sunne. Veckan före är det Litteraturfestival på Mårbacka 2-3 augusti, och Kulturveckan i Sunne pågår 4-11 augusti.

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, 2024
Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium 2024 är Ian Griffiths, chefsdesigner på Max Mara.

Ian Griffiths tilldelas stipendiet för att han uppmärksammat Selma Lagerlöf i ett nytt och oväntat sammanhang, nämligen som främsta förebild för en ny klädkollektion, Septem Flowers. Griffiths hämtar gärna inspiration från starka kvinnor som bryter mot konventioner och han framhäver Selma Lagerlöfs enorma betydelse på sin tid: som en av pionjärerna som kämpade för kvinnors rättigheter, som själv sökte frihet via sin karriär och som fick Nobelpriset. Hennes namn och gärningar har nu fått en mycket stor spridning internationellt, och det i helt nya kanaler.

Selma Lagerlöf intresserade sig för hur hon uppfattades. Hon hade en pregnant, igenkännbar och numera närmast ikonisk klädstil, utvald med omsorg för att förstärka personligheten. Att hon skulle bli förebild till en klädkollektion som visades för en internationell publik, i Blå Hallen, hade sannolikt roat henne.

Nämnden för stipendiet, instiftat av entreprenören Lars Wingefors, består av affärsutvecklare Anette Rhudin, fd bokförläggare Bia Sigge, musikproducent och kreatör Pontus De Wolfe, kulturansvarig på Wingefors AB Daniel Engh och Selma Lagerlöf-sällskapets representant Jakob Olsson.

Stipendiet delas ut i samband med Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte i Sunne den 10 augusti.


***

In English:

Recipient of the Selma Lagerlöf Society´s 2024 scholarship is Ian Griffiths, chief designer at Max Mara.

Ian Griffiths is awarded the scholarship for drawing attention to Selma Lagerlöf in a new and unexpected context, namely as the primary inspiration for a new clothing collection, Septem Flowers. Griffiths draws inspiration from strong women who defy conventions and highlights Selma Lagerlöf´s immense significance in her time: as one of the pioneers who fought for women´s rights, as someone who sought freedom through her career, and as a Nobel Prize laureate. Her name and achievements have now gained widespread international recognition, through entirely new channels.

Selma Lagerlöf was interested in how she was perceived. She had a distinctive, recognizable, and now almost iconic style of clothing, carefully chosen to enhance her personality. The idea that she would become the inspiration for a clothing collection presented to an international audience, in the Blue Hall, would likely have amused her.

The committee for the scholarship, established by entrepreneur Lars Wingefors, consists of business developer Anette Rhudin, former book publisher Bia Sigge, music producer and creator Pontus De Wolfe, cultural manager at Wingefors AB Daniel Engh, and Selma Lagerlöf Society representative Jakob Olsson.

The scholarship is awarded in connection with the Selma Lagerlöf society´s annual meeting in Sunne on August 10.

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, 2024

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, instiftat av Lena Carlsson, delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för barn och unga i Selma Lagerlöfs anda. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut i Landskrona runt slutet av augusti, den tid på året då Lagerlöf själv anlände till staden för att arbeta som lärarinna på Elementarläroverket för flickor, och stipendiaten väljs ut av en jurygrupp.

Mottagare av priset 2024 är Cecilia Heikkilä med följande motivering:

”Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom 2024 är barnboksillustratören och -författaren Cecilia Heikkilä, som får priset för att i ord och bild arbeta i Selma Lagerlöfs anda. I böcker som Grävlings resa (2018), Den sista utposten (2021) och Räven och mullvaden (2024) utforskar Heikkilä, trots att hennes karaktärer ofta tar djurens skepnad, den mänskliga tillvaron med stor ömhet samtidigt som hon inte räds det svåra. Att hitta sin plats i världen i förhållande till såväl andra som till naturen är ett återkommande tema i Heikkiläs berättande, där det går att se ett tydligt arv från Lagerlöfs stora bidrag till barnlitteraturen – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Likt Lagerlöf tar Heikkilä dessutom sina unga läsare, och deras förmåga att ta del av konst som är mångbottnad och berör, på stort allvar.”

Priset delas ut söndagen 1/9-2024, kl. 11.00, vid Jonas Högströms Selma Lagerlöf-staty på strandpromenaden i Landskrona.


Fotograf: Jonas Erickson 

Selma Lagerlöf-symposium i Kraków 16–17 maj 2024

Selma Lagerlöf i Polen och Ukraina – forskning, undervisningoch översättning

Selma Lagerlöf-sällskapet arrangerade i maj 2024, tillsammans med Jagellonska universitetet, ett symposium för forskare, översättare och studenter i svenska från Polen och Ukraina. Se programmet här. Syftet var att stärka Lagerlöfs författarskap i Polen och Ukraina och att stimulera till nya översättningar. Symposiet fick ekonomiskt stöd från Svenska Akademien och Kung. Patriotiska Sällskapet.

Årsmötet på berättarladan i Sunne, den 6 augusti 2023

Den 6 augusti 2023 samlades ett 80-tal av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar för årsmöte på Berättarladan i Sunne.

Mötet inleddes med att ordförande Eva Eriksson hälsade alla välkomna och läste kapitlet "Drömmen" ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Sedan följde de formella årsmötesförhandlingarna där Kerstin Larsson och Britt Wendling agerade mötesordförande respektive -sekreterare. Efteråt framförde Björn Söderbäck en föreställning om samiska myter under titeln "Selma och Sapmi".

Efter en bensträckare presenterades årets mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets två stipendier. Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom går till Kristina Lindström och Ulrika Nulty för deras arbete med programserien Förstå genom Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium till den polska översättaren Justyna Czechowska som bidrog med ett videoinspelat tacktal.

Därefter presenterades sällskapets framtida planer, inte minst för ett symposium vid det Jagellonska universitetet i Krakow med titeln "Selma Lagerlöf i Polen och Ukraina – forskning, undervisning och översättning".

Efter lunch samlades sällskapet för att lyssna på Leif Stinnerbom tala om årets föreställning på Västanå teater, Solens dotter, följt av själva föreställningen som avslutade årsmötet.

Selma Lagerlöf-podden, avsnitt 15: Hilding Bergqvist

Lyssna till avsnittet här: https://rss.com/podcasts/selmalagerlof/748407/


Om avsnittet:

Möt Hilding Bergqvist, en gång ett arbetarbarn på Mårbacka. Hilding berättar om sin barndom, om mötena med Selma Lagerlöf och om de magiska jularna på gården. Hilding beskriver också hur han var med och räddade arbetarbostad på Mårbacka, som idag visas upp för besökarna. En bok om Hildings barndomsjular kom ut hösten 2022. Den heterJul på Mårbacka och hur den blev till får ni också veta.


Producerat av: Selma Lagerlöf-sällskapet

Medverkande: Susanne Nyman (intervjuare) och Hilding Bergqvist (gäst)

Redigering: Jakob Olsson

Musik: Johan Olsson

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu börjat med mailutskick!

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu, efter att ha diskuterat det i flera år, gjort ett första försök med mailutskick! Det första mailet gick ut till medlemmar i Värmland, där vi har ett 50-tal mailadresser.

Vill du som medlem kunna få sådana utskick, men inte anmält någon mailadress (när du blev medlem, exempelvis), skicka då in den genom kontaktformuläret här på hemsidan.
Senast uppdaterad 2024-07-02