In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Lars Wingefors-stipendiet

Lars Wingefors, samlare, entreprenör och bolagsbyggare med rötter i Selma Lagerlöfs hembygd, Östra Ämtervik, instiftar genom sitt moderbolag år 2021 ett nytt årligt stipendium à 25 000 kronor inom Selma Lagerlöf-sällskapets ramar.

Lars Wingefors moderbolag har skänkt 250 000 kronor till Selma Lagerlöfsällskapet, som årligen under tio år kommer att utbetala ett stipendium på 25 000 kronor med start 2021. Det kommer att delas ut i samband med sällskapets årsmöte i Sunne, då också juryns motivering tillkännages.

Wingefors-stipendiet skall delas ut till den eller de som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid. Stipendiaten/stipendiaterna skall utses av en särskild nämnd, utsedd av Selma Lagerlöf-sällskapets styrelse.

För att söka stipendiet, kontakta Selma Lagerlöf-sällskapet genom kontaktformuläret på hemsidan.

Sista datum för ansökan till årets stipendium är 31 maj.
Senast uppdaterad 2021-04-19