In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Nomineringar till Karin Söderstipendiet 2017

Sista datum för att skicka in nomineringar till årets Karin Söderstipendium är 31 mars. Nomineringar kan skickas in genom vår kontaktsida. Läs mer om stipendiet här.

Internationella symposier

Samtliga av de tre internationella Selma Lagerlöf-symposierna, finansierade av Riksbankens Jubileumsfond, har nu ägt rum. Lisbeth Stenberg, Lagerlöf-forskare och sällskapets vice ordförande, har nu skrivit en text som sammanfattar det omfattande projektet.


Tryck här för att läsa texten i sin helhet.


Om Selma Lagerlöf i Bildningspodden

Maria Karlsson, lektor och forskare i litteraturvetenskap, och Anna Nordlund, forskare i litteraturvetenskap och lektor i didaktik, har gästat podcasten Bildningspodden för att tala om Selma Lagerlöf.

Hela avsnittet kan man finna, och lyssna på, här!

Årsmötet i Rottneros Berättarlada, Sunne den 13 augusti 2016

Efter några regniga dagar klarnar himlen upp och lyser klart över Rottneros Berättarlada, där 111 av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar har samlats för årsmöte. Mötet inleds med att ordförande Eva Eriksson hälsar alla välkomna för att sedan läsa högt ur Lagerlöfs Jerusalem, vars nyutgåva från Mårbacka förlag är årets medlemsbok.

Gunnel Becker talar sedan varmt till minne av sällskapets tidigare ordförande, Karin Söder, som gick bort i slutet av 2015. Söder var ordförande i sällskapet mellan åren 1999 och 2006 och agerade Lagerlöf-ambassadör i många olika sammanhang. Söder instiftade också Karin Söderstipendiet – ett stipendium på 10.000 kronor som delas ut varje årsmöte mellan 2010 och 2019 till "den eller dem som ökat förståelsen särskilt bland barn och unga för hur aktuell och levande Selma Lagerlöfs författarskap är i dagens samhälle". Programpunkten avslutas med en tyst minut.

De formella årsmötesförhandlingarna inleds sedan med att årsmötesdeltagarna godkänner föredragningslistan, och att Susanne Nyman och Gunnel Becker väljs till mötesordförande respektive -sekreterare.

Den som vill läsa mer om årsmötesförhandlingarna finner protokollet här.

Efter årsmötesförhandlingarna följer ett spännande program där Lena Gynnemo, intendent på Mårbacka, först håller ett faktaspäckat föredrag om Lagerlöfs Jerusalem och dess historiska sammanhang. Gynnemo berättar med mycket inlevelse om Lagerlöfs idoga arbete med boken, som bland annat inbegrep en resa till Jerusalem, och de faktiska händelser som hon använde som språngbräda för sin berättelse.

Därefter berättar Greger Nilsson om Lagerlöf-gruppen i Landskrona och deras verksamhet i den stad som hade mycket stor inverkan på den unga Lagerlöf. Eva Eriksson talar sedan om de Lagerlöf-evenemang som sker på internationell nivå, i form av symposier runt om i världen. Två stora symposier har ägt rum i Tokyo och Moskva, och det väntar två i Berlin och Karlstad. Det är mycket glädjande att så mycket bra Lagerlöf-arbete sker på det lokala, lika väl som på det globala, planet.

Den första delen av årsmötet, innan en kort paus med godis och cider, avslutas med att Björn Söderbäck, på sitt oefterhärmliga vis, återberättar Lagerlöfs ”Frid på jorden”.

Efter pausen delas årets Karin Söderstipendium ut. Det överlämnas av Kerstin Larsson och går till läraren Cecilia Warnholtz och de andra lärare och hundratalet elever vid Skälltorpsskolan i Backa som har arbetat med att, läser vi i motiveringen, ”läsa och gå i dialog med Selma Lagerlöfs texter. Bland annat med inspiration från Litteraturbankens skola har de skrivit texter, tecknat, filmat och skapat skulpturer där de tolkar Lagerlöfs texter idag. De har även ställt ut sina verk på bibliotek. Skolans arbete med Selma Lagerlöfs verk har pågått under flera år och kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.” Efter att ha tagit emot priset berättar Warnholtz, och tre andra lärare från Skälltorpsskolan, om sitt och elevernas arbete med Lagerlöf. De läser också upp exempel på texter som eleverna själva skrivit inom ramarna för projektet.

Eva Eriksson avslutar nu årsmötet, men som har blivit traditionsenligt stannar många kvar för att äta lunch i Berättarladans restaurang och gästa Västanå teater, vilka i år sätter upp Lagerlöfs Löwensköldska ringen . Innan föreställningens inledande ger dessutom teaterchef Leif Stinnerbom en intressant och uppskattad introduktion till årets uppsättning.
Karin Söderstipendiet till Skälltorpsskolan

Karin Söderstipendiet 2016 tilldelas lärare och elever vid Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för deras arbete med Selma Lagerlöf och hennes texter.

Selma Lagerlöf-sällskapet delar varje år ut ett stipendium på 10 000 kronor instiftat av den tidigare ordföranden Karin Söder. Stipendiet delas ut till den som på något sätt har bidragit till att sprida kunskap om, och väcka engagemang för, Selma Lagerlöf och hennes verk bland barn och unga.

Årets pristagare är läraren Cecilia Warnholtz och de andra lärare och hundratalet elever vid Skälltorpsskolan i Backa som arbetat med att ”läsa och gå i dialog med Selma Lagerlöfs texter. Bland annat med inspiration från Litteraturbankens skola har de skrivit texter, tecknat, filmat och skapat skulpturer där de tolkar Lagerlöfs texter idag. De har även ställt ut sina verk på bibliotek. Skolans arbete med Selma Lagerlöfs verk har pågått under flera år och kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.”

Litteraturbankens skola är en resurs som är tänkt att fungera som en vägledning till den svenska litteraturen och är utarbetad av Ann Boglind och Anna Nordlund. Det är en del av Litteraturbanken vars medlemmar är Kungliga biblioteket, Kungliga Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Skälltorpsskolans arbete är det första stora projektet där elever läser klassiker med hjälp av Litteraturbankens skola. Eleverna har läst och samtalat om bland andra Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige ,”Bortbytingen”, ”Sunnebalen” och Herr Arnes penningar . En del av resultatet visades i november 2014 som en del av en utställning vid Göteborgs stadsbibliotek.

Priset Delades ut vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte i Berättarladan på Rottneros, lördagen den 13 augusti.


Sällskapet finns nu på Facebook

Selma Lagerlöf-sällskapet finns nu på Facebook! Gå gärna in, tryck på gilla-knappen och skriv en kommentar.

Skicka in din e-postadress

Sällskapet vill gärna ha medlemmarnas e-postadresser. Det skulle underlätta mycket att vid behov snabbt kunna komma i kontakt med våra medlemmar vid t.ex. vid eventuell ändring av programpunkt eller information om ny aktivitet. Att kunna kommunicera via e-post innebär också en besparing genom att sällskapet inte får några portokostnader. Gör så här: Gå in på hemsidan under ’Kontakta oss’ och fyll i uppgifterna. Under meddelande skriver du din e-postadress samt ditt namn. Skicka meddelandet. Tack på förhand för din medverkan.

Mårbacka

För att läsa om vad som händer på Mårbacka, klicka här!

Prenumerera på Parnass!

Tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidskrift, har en kärv ekonomisk situation. Fler prenumeranter behövs till denna högintressanta tidskrift.

Gå in på www.dels.nu, så finner du en länk till Parnass med information angående prenumeration!

Karin Söderstipendium

Karin Söderpriset delas ut till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt bidragit till att väckaintresse för och öka kunskapen om Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga.

2016 tilldelades stipendiet Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för lärarnas och elevernas arbete med Lagerlöfs texter. Deras sätt att gå i dialog med texterna kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.

2015 års pris går till Ann Boglind och Anna Nordlund, för sitt arbete med Litteraturbankens skola, som ger både lärare och elever idéer och inspiration till att närma sig Selma Lagerlöfs författarskap.

2014 tilldelades priset Tuula Dajén, kulturchef i Sunne, för hennes mångåriga och engagerade arbete med berättartävlingen Selmas skrönor. Hon har tillsammans med sina medarbetare lyckats få barn och unga att bli intresserade av Selma Lagerlöf genom att berätta historier, just på det sätt som skedde när Selma själv växte upp på Mårbacka.

2013 års pris tilldelades museipedagog Annacari Jadling Ohlsson i Falun för hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar.

2012 var pristagaren Björn Söderbäck, skådespelare Västanå teater, för många års fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk.

2011 gick priset till Gunilla Molloy för hennes läromedel kring Selma Lagerlöfs verk.

2010 fick Evamari Tapper, skådepelare i Värmland priset för sina fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk för barn och ungdom.

Senast uppdaterad 2016-11-03