In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Nomineringar till Karin Söderstipendiet 2019

Sista datum för att skicka in nomineringar till årets Karin Söderstipendium är 31 mars. Nomineringar kan skickas in genom vår kontaktsida. Läs mer om stipendiet här. Årets stipendium är det tionde och sista som delas ut.

Region Värmlands litteraturstipendium till Lena Carlsson

På bokmässan i Göteborg tillkännagavs att Lena Carlsson, som sitter i styrelsen för Selma Lagerlöf-sällskapets, är en av Region Värmlands litteraturstipendiater 2018. Detta för boken Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan – två ensamma fruntimmer på resa med kamera, som varit medlemsbok för sällskapets medlemmar, med motiveringen:

"Med sin praktfulla bok om de fotograferande ’fruntimren’ Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, och deras långväga resor kring förra sekelskiftet med kameran som sällskap, har Lena Carlsson skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria."

Minnen av Selma

I projektet Minnen av Selma Lagerlöf  efterlyses Lagerlöfs brev till allmänheten. På projektets hemsida kan man skicka in bilder av brev från Selma Lagerlöf, som sedan publiceras där så att andra kan läsa dem. Hemsidan når du på adressen http://minnenavselma.org/.

"Mamma och Selma Lagerlöf"

Anders Christianson har bidragit med både text och bild om sin mamma Inga Maria Bjurström, född 1898 och en livslång läsare.

Tryck här för att läsa texten.

Anne-Marie Lissel, 98 år, om sin tid som Selma Lagerlöfs sekreterare

"Åttiotvå år har gått sedan Anne-Marie Lissel stod vid entrén till Mårbacka för att börja sitt första riktiga arbete som Selma Lagerlöfs sekreterare. Här berättar den nu 98-åriga Anne-Marie för Sällskapets tidigare ordförande, Susanne Nyman, om minnena från tiden då hon satt mitt emot Selma Lagerlöf vid det stora skrivbordet på Mårbacka."

Hela intervjun finner du här.Hur vi använder personuppgifter på Selma Lagerlöf-sällskapet

När du ingår avtal om medlemskap i Selma Lagerlöf-sällskapet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter.

Selma Lagerlöf-sällskapet ansvarar för den information du lämnar när du registrerar dig som medlem. Den information du lämnar om dig när du registrerar dig som medlem, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer, används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Uppgifterna används bland annat för att sköta den löpande administrationen rörande våra medlemmar, utskick av information samt för att kunna göra övriga utskick vilket utgör ett led i Selma Lagerlöf-sällskapets verksamhet. Vi kommer inte att överföra adressuppgifter till tredje part, med undantag för de som har fått i uppdrag att ansvara för utskick och dylikt. Dessa partners kommer inte att föra dina personuppgifter vidare.

Vi lagrar dina personuppgifter säkert och har rutiner för vem eller vilka som har tillgång till vårt medlemsregister.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet (förflyttning av uppgifter till annan förening exempelvis). Du kan ha även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.selmalagerlof.org.

Personuppgiftsansvarig är Selma Lagerlöf-sällskapet,
organisations-nummer 874000-4877,
adress; Box 45, 686 21 Sunne.
dataskyddsombud@selmalagerlof.org

Ny stor biografi om Selma Lagerlöf

Första augusti kommer en ny stor biografi om Selma Lagerlöf av Anna Nordlund i samarbete med fotografen Bengt Wanselius, som tidigare gjort Strindbergs världar med Björn Meidal.

Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna har närmare 250 bilder. Det är den mest bildrika biografi som har getts ut om Selma Lagerlöf och spänner över hela hennes liv. Det är dessutom den första svenska biografin om Selma Lagerlöf med notförteckning.
Selma Lagerlöf 2018

Den 18 till 20 juni hölls den andra internationella Lagerlöf-konferensen vid Karlstad universitet i samarbete med universitetets kulturvetenskapliga forskargrupp, Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbackastiftelsen och Västanå teater. För arrangemanget svarade Sofia Wijkmark och Kristian Petrov från universitetet och Lisbeth Stenberg från Selma Lagerlöf-sällskapet.

Konferensen hade 51 deltagare och medverkande var 22 forskare som deltog med papers. För det internationella inslaget stod tre ryska forskare och en översättare, två tyska forskare och två översättare. Från Norge kom fyra personer och från vardera England, Japan och USA deltog en person. Från Kungliga biblioteket deltog två personer.

Programmet för konferensen finner ni här.

Sammanfattningar av alla presentationer som hölls under konferensen finner ni här.


Ge bort ett medlemsskap

Vi har nu tagit fram ytterligare ett gåvoblad för den som önskar att ge bort ett medlemskap i gåva! Detta kan man, liksom våra andra gåvoblad, få genom att kontakta oss.

Gåvoblad

Till den som önskar att, som gratulations- eller minnesgåva, stödja Selma Lagerlöf-sällskapets arbete har vi nu tagit fram digitala gåvoblad. Dessa kan man få genom att kontakta oss.Sällskapet finns nu på Facebook

Selma Lagerlöf-sällskapet finns nu på Facebook! Gå gärna in, tryck på gilla-knappen och skriv en kommentar.

Skicka in din e-postadress

Sällskapet vill gärna ha medlemmarnas e-postadresser. Det skulle underlätta mycket att vid behov snabbt kunna komma i kontakt med våra medlemmar vid t.ex. vid eventuell ändring av programpunkt eller information om ny aktivitet. Att kunna kommunicera via e-post innebär också en besparing genom att sällskapet inte får några portokostnader. Gör så här: Gå in på hemsidan under "Kontakta oss" och fyll i uppgifterna. Under meddelande skriver du din e-postadress samt ditt namn. Skicka meddelandet. Tack på förhand för din medverkan.

Årsmötet i Rottneros Berättarlada, Sunne den 11 augusti 2018

Ett drygt hundratal av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar samlades för årsmöte i Rottneros Berättarlada, vilket inleddes med att ordförande Eva Eriksson hälsade alla välkomna för att sedan uppmärksamma sällskapets 60-årsjubileum. Eriksson redogjorde för sällskapets historia från grundandet 1958, med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse, fram till våra dagar. Att Lagerlöf och hennes författarskap fortfarande är högst aktuella har vi, under det senaste året, också kunnat se med all tydlighet – inte minst genom händelserna kring Svenska Akademien.

De formella årsmötesförhandlingarna inleddes sedan med att deltagarna godkände föredragningslistan, och att Susanne Nyman och Jakob Olsson valdes till mötesordförande respektive -sekreterare. (Den som vill läsa mer om årsmötesförhandlingarna finner snart hela protokollet här .)

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Lisbeth Stenberg och Anna Nordlund om årets medlemsbok, Lagerlöfstudier 2018: Evangelium enligt Selma . I medlemsboken finns bidrag från både svenska och internationella forskare vilket, liksom de senaste årens internationella seminarier, visar på det stora intresset för Lagerlöf runt om i världen.

Därefter talade Nordlund om sin nya Lagerlöf-biografi, Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna , där hon visar på hur Lagerlöf alltid var i frontlinjen för det moderna i sin tid – exempelvis när det gällde kvinnofrågan och de nya medierna.

Detta följdes av att Kirsti Johnson, representant för Sigrid Undset-sällskapet, talade om Sigrid Undsets liv, hennes förhållande till Selma Lagerlöf och de paralleller som man kan se mellan de två författarna. Johnson berättade också om Sigrid Undset-sällskapet och de aktiviteter som man planerar att genomföra tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet.

Slutligen avslutade Björn Söderbäck den första delen av årsmötet genom att framföra ”Vägen mellan himmel och jord” – berättelsen om överste Beerencreutz sista timmar i livet.

Efter en kortare paus delades årets Karin Söderstipendium ut. Det överlämnades av Kerstin Larsson och togs emot av teaterchef Leif Stinnerbom och ungdomarna Saga och Albin. Stinnerbom berättade om Unga Västanås verksamhet, som först och främst drivs av pedagogen Linnea Benneber och projektledaren Marjo Fjällsby, och det nästa projektet som blir Strömstadsresan . Uppsättningen bygger på Selma Lagerlöfs Mårbacka och kommer att sättas upp i början av 2019.

Eva Eriksson avslutade sedan årsmötet, men som har blivit traditionsenligt stannade många kvar för att äta lunch i Berättarladans restaurang och gästa Västanå teater, vilka i år spelade Lagerlöfs Anna Svärd . Innan föreställningens inledande kunde sällskapets medlemmar lyssna till ett samtal kring Lagerlöfs verk med forskare från Karlstads universitet och Stinnerbom, som sedan gav sällskapet en intressant och uppskattad introduktion till årets uppsättning.

Karin Söderstipendiet till Unga Västanå

Karin Söderstipendiet 2018 tilldelas Unga Västanå, Västanå Teaters barn- och ungdomsverksamhet.

Selma Lagerlöf-sällskapet delar varje år ut ett stipendium på 10 000 kronor, instiftat av den tidigare ordföranden Karin Söder. Stipendiet delas ut till den som på något sätt har bidragit till att sprida kunskap om, och väcka engagemang för, Selma Lagerlöf och hennes verk bland barn och unga.

Årets pristagare är Unga Västanå, Västanå Teaters barn- och ungdomsverksamhet. Detta för teaterns arbete med kurser och föreställningar för barn och ungdomar med fokus på berättande, folklig dans och musik i Selma Lagerlöfs anda. Genom sin verksamhet i Sunne och samarbeten med andra kommuner i Värmland, inte minst i skolsammanhang, levandegör och aktualiserar Unga Västanå den värmländska berättartraditionen för en yngre publik. Därigenom håller de traditionen levande, och skapar en grogrund för framtida berättelser.


Pressmeddelande

Karin Söderstipendium

Karin Söderpriset delas ut till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt bidragit till att väckaintresse för och öka kunskapen om Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga.

2018 tilldelades stipendiet Unga Västanå. Detta för teaterns arbete med kurser och föreställningar för barn och ungdomar med fokus på berättande, folklig dans och musik i Selma Lagerlöfs anda. Genom sin verksamhet i Sunne och samarbeten med andra kommuner i Värmland, inte minst i skolsammanhang, levandegör och aktualiserar Unga Västanå den värmländska berättartraditionen för en yngre publik. Därigenom håller de traditionen levande, och skapar en grogrund för framtida berättelser.

2017 tilldelades stipendiet journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven på förlaget Lind & Co. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga.

2016 tilldelades stipendiet Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för lärarnas och elevernas arbete med Lagerlöfs texter. Deras sätt att gå i dialog med texterna kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.

2015 års pris går till Ann Boglind och Anna Nordlund, för sitt arbete med Litteraturbankens skola, som ger både lärare och elever idéer och inspiration till att närma sig Selma Lagerlöfs författarskap.

2014 tilldelades priset Tuula Dajén, kulturchef i Sunne, för hennes mångåriga och engagerade arbete med berättartävlingen Selmas skrönor. Hon har tillsammans med sina medarbetare lyckats få barn och unga att bli intresserade av Selma Lagerlöf genom att berätta historier, just på det sätt som skedde när Selma själv växte upp på Mårbacka.

2013 års pris tilldelades museipedagog Annacari Jadling Ohlsson i Falun för hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar.

2012 var pristagaren Björn Söderbäck, skådespelare Västanå teater, för många års fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk.

2011 gick priset till Gunilla Molloy för hennes läromedel kring Selma Lagerlöfs verk.

2010 fick Evamari Tapper, skådepelare i Värmland priset för sina fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk för barn och ungdom.

Minnen av Selma Lagerlöf

Projektet Minnen av Selma Lagerlöf, som leds av Jenny Bergenmar (Göteborgs universitet) och Maria Karlsson (Uppsala universitet), efterlyser Lagerlöfs brev till allmänheten. Syftet med projektet är att skapa en digital utställning där alla kan ta del av Lagerlöfs svar till dem som skrev till henne.

På projektets webbsida kan man skicka in bilder av brev från Selma Lagerlöf. På projektets facebook-sida efterlyses också andra minnen av Selma, såsom vykort, foton, teckningar, souvenirer och berättelser.

Mårbacka

För att läsa om vad som händer på Mårbacka, klicka här!

Prenumerera på Parnass!

Tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidskrift, har en kärv ekonomisk situation. Fler prenumeranter behövs till denna högintressanta tidskrift.

Gå in påwww.dels.nu, så finner du en länk till Parnass med information angående prenumeration!

Senast uppdaterad 2018-11-04