In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Årsmötet i Rottneros Berättarlada, Sunne den 12 augusti 2017

Det hänger gråa moln över Rottneros Berättarlada där ett hundratal av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar har samlats för årsmöte, men humöret är desto muntrare. Mötet inleds med att ordförande Eva Eriksson först hälsar alla välkomna för att sedan läsa kapitlet ”Frieriet” ur Lagerlöfs Charlotte Löwensköld – det verk som senare kommer att avsluta dagen genom Västanå teaters uppsättning.

De formella årsmötesförhandlingarna inleds med att deltagarna godkänner föredragningslistan, och att Susanne Nyman och Gunnel Becker väljs till mötesordförande respektive -sekreterare. (Den som vill läsa mer om årsmötesförhandlingarna finner hela protokollet här.)

Efter årsmötesförhandlingarna blir det avtackning av Gunnel Becker, som lämnar styrelsen efter 15 år som sekreterare och sällskapets representant i många olika sammanhang. Becker, med sitt varma sätt och sina gedigna kunskaper, har varit en ovärderlig del av sällskapets arbete och ser nu fram mot att fortsätta som ”vanlig” medlem!

Därefter följer ett spännande program där Lena Carlsson först presenterar sitt och Anneli Oxenstiernas arbete med Lagerlöfs och Sophie Elkans resefotografier, vilket har resulterat i årets mycket uppskattade medlemsbok Frihetslif! : Selma Lagerlöf och Sophie Elkan » två ensamma fruntimmer « på resa med kamera och som senare kommer att följas upp med en utställning på Landskrona museum. Becker återvänder sedan till scenen för en intressant reflektion kring två läsupplevelser, Lagerlöfs Charlotte Löwensköld och Margaret Mitchell Borta med vinden, med särskilt fokus på likheterna och skillnaderna mellan de två kvinnliga huvudpersonerna. Slutligen avslutar Björn Söderbäck den första delen av årsmötet genom att ensam framföra Lagerlöfs novell ”Monarkmötet” inför en hänförd publik.

Efter pausen delas årets Karin Söderstipendium ut. Det överlämnas av Kerstin Larsson och går till journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Norlin har, läser vi i motiveringen, ”gjort ett av Lagerlöfs mest älskade verk mer lättillgängligt för nutida läsare, inte minst de yngre, genom att modernisera språket, omsorgsfullt korta ner textmängden och fokusera på dess djurberättelser och Nils Holgerssons personliga utveckling. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga”. Efter att ha tagit emot stipendiet berättar Norlin om sin relation till Lagerlöfs verk och sitt arbete med bearbetningen.

Eva Eriksson avslutar nu årsmötet, men som har blivit traditionsenligt stannar många kvar för att äta lunch i Berättarladans restaurang och gästa Västanå teater, vilka i år sätter upp Lagerlöfs Charlotte Löwensköld. Innan föreställningens inledande kan sällskapets medlemmar lyssna till ett samtal kring Lagerlöfs verk med forskare från Karlstads universitet och teaterchef Leif Stinnerbom, som sedan ger sällskapet en intressant och uppskattad introduktion till årets uppsättning.

Lagerlöf 2018, call for papers

Karlstads universitet har nu gått ut med ett call for papers inför konferensen ”Selma Lagerlöf 2018”, som kommer att äga rum 18-20 juni 2018 och som arrangeras av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater. Sista datum för att skicka in abstrakt är 1 oktober.

Mer information går att finna på Karlstads universitets hemsida.

Karin Söderstipendiet till Arne Norlin

Karin Söderstipendiet 2017 tilldelas journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Selma Lagerlöf-sällskapet delar varje år ut ett stipendium på 10 000 kronor, instiftat av den tidigare ordföranden Karin Söder. Stipendiet delas ut till den som på något sätt har bidragit till att sprida kunskap om, och väcka engagemang för, Selma Lagerlöf och hennes verk bland barn och unga.

Årets pristagare är journalisten och författaren Arne Norlin som genom sin bearbetning avNils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven på förlaget Lind & Co, har gjort ett avLagerlöfs mest älskade verk mer lättillgängligt för nutida läsare, inte minst de yngre. Berättelsen om Nils Holgersson har omsorgsfullt kortats ner och språket moderniserats. I centrum för bearbetningen står djurberättelserna och Nils Holgerssons personliga utveckling ”från lat och elak till klok och modig”, som Norlin skriver i sitt efterord. ”Under sin spännande resa lär sig pysslingen nämligen att samarbeta, ta hänsyn, hjälpa till och bry sig”. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga.

Priset kommer att delas ut vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte i Berättarladan på Rottneros, lördagen den 12 augusti.
 
Internationella symposier

Samtliga av de tre internationella Selma Lagerlöf-symposierna, finansierade av Riksbankens Jubileumsfond, har nu ägt rum. Lisbeth Stenberg, Lagerlöf-forskare och sällskapets vice ordförande, har nu skrivit en text som sammanfattar det omfattande projektet.


Tryck här för att läsa texten i sin helhet.


Om Selma Lagerlöf i Bildningspodden

Maria Karlsson, lektor och forskare i litteraturvetenskap, och Anna Nordlund, forskare i litteraturvetenskap och lektor i didaktik, har gästat podcasten Bildningspodden för att tala om Selma Lagerlöf.

Hela avsnittet kan man finna, och lyssna på, här!

Sällskapet finns nu på Facebook

Selma Lagerlöf-sällskapet finns nu på Facebook! Gå gärna in, tryck på gilla-knappen och skriv en kommentar.

Skicka in din e-postadress

Sällskapet vill gärna ha medlemmarnas e-postadresser. Det skulle underlätta mycket att vid behov snabbt kunna komma i kontakt med våra medlemmar vid t.ex. vid eventuell ändring av programpunkt eller information om ny aktivitet. Att kunna kommunicera via e-post innebär också en besparing genom att sällskapet inte får några portokostnader. Gör så här: Gå in på hemsidan under ’Kontakta oss’ och fyll i uppgifterna. Under meddelande skriver du din e-postadress samt ditt namn. Skicka meddelandet. Tack på förhand för din medverkan.

Mårbacka

För att läsa om vad som händer på Mårbacka, klicka här!

Prenumerera på Parnass!

Tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidskrift, har en kärv ekonomisk situation. Fler prenumeranter behövs till denna högintressanta tidskrift.

Gå in påwww.dels.nu, så finner du en länk till Parnass med information angående prenumeration!

Karin Söderstipendium

Karin Söderpriset delas ut till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt bidragit till att väckaintresse för och öka kunskapen om Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga.

2017 tilldelades stipendiet journalisten och författaren Arne Norlin, för hans bearbetning av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven på förlaget Lind & Co. Norlins bearbetning kan, förutom att introducera Lagerlöf för nya läsare, tjäna som förebild för andras arbete med att bearbeta klassisk litteratur för barn och unga.

2016 tilldelades stipendiet Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg, för lärarnas och elevernas arbete med Lagerlöfs texter. Deras sätt att gå i dialog med texterna kan tjäna som förebild för andra som vill läsa klassiker i skolan.

2015 års pris går till Ann Boglind och Anna Nordlund, för sitt arbete med Litteraturbankens skola, som ger både lärare och elever idéer och inspiration till att närma sig Selma Lagerlöfs författarskap.

2014 tilldelades priset Tuula Dajén, kulturchef i Sunne, för hennes mångåriga och engagerade arbete med berättartävlingen Selmas skrönor. Hon har tillsammans med sina medarbetare lyckats få barn och unga att bli intresserade av Selma Lagerlöf genom att berätta historier, just på det sätt som skedde när Selma själv växte upp på Mårbacka.

2013 års pris tilldelades museipedagog Annacari Jadling Ohlsson i Falun för hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar.

2012 var pristagaren Björn Söderbäck, skådespelare Västanå teater, för många års fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk.

2011 gick priset till Gunilla Molloy för hennes läromedel kring Selma Lagerlöfs verk.

2010 fick Evamari Tapper, skådepelare i Värmland priset för sina fina dramatiseringar av delar av Selma Lagerlöfs verk för barn och ungdom.

Senast uppdaterad 2017-08-16